TRUE ORIGINAL DOCUMENTS

Dokument med äkta värde


Vår revolutionerande dokument-teknik låter skolor, organisationer och samhällsnyttiga företag skydda och autentisera det som är äkta, genom att utfärda dokument med en säker TRUE-original försegling.

Utgivare har total kontroll över originaldokumentens ursprung och kan samla in värdefull information om dokumentet under hela dess livstid.
Mottagare av TRUE-dokument kan styra synbarheten, hantera kontaktinformation, dela dem med ett knapptryck, ladda ner dem till pdf, samt spåra engagemang.


TRUE-DOKUMENTKontakta oss för att ge era dokument äkta värde; öka er trafik och uppmärksamhet, samt bygga förtroende på er marknad -samtidigt som ni sparar tid och resurser. 

Kontakta TRUE